Intrastat

Nabízíme Vám kompletní zpracování výkazů pro Intrastat. Cena dle množství. 

Co je to intrastat?

INTRASTAT je statistický systém pro sledování pohybu zboží mezi členskými státy Evropské unie při vnitrounijním obchodu.

Intrastat - pravidla pro podání

Povinnost podávat výkazy se řídí následujícími pravidly:

  • Povinnost vykazovat data pro INTRASTAT se týká osob, které dosáhnou práh pro vykazování při přijetí nebo odeslání zboží, o němž je třeba  uvádět údaje do výkazu INTRASTAT. Tím se z ní stává zpravodajská jednotka,

  • Práh pro vykazování, pod kterým není nutné výkazy pro INTRASTAT podávat, je zvýšen na 8 miliónů Kč jak pro přijaté, tak i pro odeslané zboží. Určuje se zvlášť pro přijetí nebo odeslání zboží.

  • Za měsíc, ve kterém zpravodajská jednotka neprovede žádnou transakci, je povinna předat příslušnému celnímu úřadu negativní hlášení.

  • V případě, že se uskuteční pouze jednorázové (příležitostné) přijetí nebo odeslání zboží v hodnotě dosahující prahu pro vykazování, stačí podat pouze jednorázový výkaz pro INTRASTAT, nepředpokládá-li zpravodajská jednotka do konce kalendářního roku žádné další přijetí nebo odeslání zboží.

  • Povinnost vykazovat data pro INTRASTAT nevzniká osobě, která nemá povinnost podávat přiznání k DPH.

Kontakt

Sekretariát
Kováčová Adéla
Tel: 773 319 000
Email: info@fajners.cz